Science Park Mjärdevi

Digital företagspark

Att digitalisera informationen i en företagspark

Science Park Mjärdevi är en företagspark i Linköping där både nationella och internationella storföretag och nystartade småföretag tar plats tillsammans med världsledande forskning. Science Park Mjärdevi valde att arbeta med Gaia Places för att underlätta för besökare på området med bättre hänvisning och kommunicera kring aktuella event och tjänster i parken.

Utmaning

Science Park Mjärdevi efterfrågade en digitalisering av parken där information enkelt samlas, sprids och gör det enkelt för besökare i parken att hitta och få information. De vill visa alla möjligheter parken ger med hjälp av digital informationsspridning och visualisering med teknik i framkant.

Lösning

Gaia Places tog fram en lösning där parken visualiseras kartbaserat för att navigera och sprida information. Vi har arbetat mycket med att knyta ihop parken och dess aktörer och göra det till en attraktiv besöksplats för de som ska göra affärer eftersom det var något Science Park Mjärdevi efterfrågade.

 

 

Digital företagspark

Plattformen gör det också möjligt för andra
aktörer i parken att göra sina tjänster digitalt
tillgängliga via Gaia Places gränssnitt.

 

 

 

Alla i parken är med och bidrar med information så att det blir ett stort socialt nätverk. Detta visualiseras på skärmar och podium utplacerade på området. Här presenteras bland annat hänvisningar till företag som arbetar i parken, event som pågår och öppen data som busstider till och från parken.