Sankt kors

Digitala besöksflöden

Interaktiv information  kreativa företagsmiljöer

Sankt Kors är ett bolag, som ägs av Linköpings kommun, vars uppdrag är att främja utveckling och tillväxt i Linköping. De tillhandahåller kreativa företagsmiljöer och utvecklar bland annat Ebbepark, Cleantech Park, Mjärdevi Center och Vreta Kluster. Sankt Kors arbetar strategiskt med digitalisering för att underlätta vardagen sina kunder där samarbetet med Gaia Places får en viktig roll.

Utmaning

Det Sankt Kors ville lösa var att tillhandahålla lättillgänglig interaktiv information för besökare, ha tydliga hänvisningar och uppdaterad skyltning samt att göra bokningar av gemensamma ytor som konferensrum enklare och digitalt.

Sankt Kors driver ett antal företagsmiljöer där Gaia Places fick i uppdrag att ta fram digitala kontorslösningar och besöksflöden för företagen i fastigheterna.

Lösning

För att hjälpa Sankt Kors valdes en kombination av lämpliga produkter från de tre områden företaget arbetar med, det vill säga digitala besöksflöden, digital företagspark och digitala kontor.

Besöksflöden innefattar trapphusskärmar för att enkelt ge anvisningar till hyresgäster i fastigheterna med aktuell information samt passage-enheter för att underlätta flödet av besökare.

 

 

 

Digital besöksflöden

Som ett led i digitaliseringen av sina företagsmiljöer
valdes interaktiva informationsskärmar med syfte att bland
annat kartbaserat ge information, hänvisningar och översiktsvyer.
Den första platsen att tillämpa lösningen var Mjärdevi Center.

 

 

De olika aktörerna i Sankt Kors kontorshotell har stora behov av att enkelt kunna boka gemensamma konferensrum och visuellt få en överblick av vad som är tillgängligt. Därför använde man Gaia Places rumsdisplayer i kombination med integrerad rumsbokning på sin webbplats för hyresgäster.