Klövern

Digital företagspark & Digitala kontor

Digitala flödestjänster för att hjälpa människor att hitta rätt

Klövern är ett fastighetsbolag som i huvudsak hyr ut kommersiella lokaler. Företagets vision är att skapa miljöer för framtidens företagare genom att erbjuda effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern strävar efter att vara med i utvecklingen av den digitalisering och visualisering som sker inom fastighetsområdet, vilket gjorde Gaia Places till en naturlig del i den strävan.

Utmaning

Klövern har en stor mängd människor i rörelse kring sina fastigheter, både hyresgäster och besökare. Det är därför en utmaning att hålla sin trapphusskyltning aktuell. Med fysiska skyltar är det svårt att hinna med och skylta om. En annan utmaning Klövern har är att få besökare att hitta rätt och det finns naturliga uppsamlingspunkter för besökare där information borde finnas. I dagsläget blir det istället oftast närliggande företag, butiker och receptioner, alltså företagets egna hyresgäster som får svara på besökares frågor.

Lösning

För att lösa trapphusskyltningen har Gaia Places hjälpt Klövern att sätta upp digitala skyltar i trapphus där information enkelt kan uppdateras digitalt, på sikt även av hyresgästerna, och som kombineras med närmaste kollektivtrafik och väder.

När det gäller att få besökare att hitta rätt erbjuds ett infocenter, det vill säga ett interaktivt podium för självbetjäning, där besökare kan hitta hänvisningar till företag, intressepunkter eller butiker via kartan, på sikt även aktuella händelser i området.

 

 

Digital företagspark

De lösningar Klövern använt sig av
ingår i digitala besöksflöden och
digital företagspark.